Spring naar content

Ons verhaal

Ons verhaal

WHY HOW WHAT

Sinds 2002 organiseert 2SUR5 met passie en gedrevenheid Beleef, Ontdek en Verander trajecten en cursussen ter bevordering van samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. Dit doen wij voor diverse doelgroepen, zoals: onderwijs, bedrijven, instellingen, particulieren, sportverenigingen.

Vanuit de behoefte om oprecht iets voor een ander te betekenen, hebben we onder de paraplu van 2SUR5 de 2SUR5 Academy geopend. In de 2SUR5 Academy geven we onze passie en ervaring in het werken met kwetsbare jongeren, naast onze diverse doelgroepen, een duidelijke plaats: Jij staat centraal!. We willen de deelnemers echt begrijpen om ze te kunnen begeleiden op de manier die bij hen past.

ERVARINGSLEER

Wat is er veel gebeurd in 18 jaar 2SUR5. Onze bedrijfscultuur, positionering binnen de maatschappij, drijfveren, visie en samenwerkingen hebben heel wat uitdagingen gekend en zorgde daarmee dat we meermaals onszelf weer opnieuw ontdekte. Wat van begin af aan hetzelfde is gebleven is onze missie en onze identiteit. Onze identiteit hebben we woorden gegeven in de 2SUR5 Feeling:

  • Samenwerken betekent dat het niet om jou gaat
  • De ander accepteren zoals hij is
  • Je inzetten voor de ander
  • Je verantwoordelijk voelen voor de ander (lot & levenswandel)
  • Zelfreflectie op eigen gedrag
  • Openheid, oprechtheid en eerlijkheid
GESCHIEDENIS
STICHTING 2SUR5

We hebben een passie om mensen te bereiken die zich aan de rand van de maatschappij bevinden. Vaak hebben zij daar niet zelf voor gekozen. Hun persoonlijke omstandigheid, financiële positie of een sociale beperking belemmeren hun kansrijke participatie. In deze mensen willen wij daarom zo investeren, dat zij duurzame relaties kunnen opbouwen én behouden. Om dit doel te bereiken kan een 2SUR5 programma voor deze kwetsbare doelgroep zeer waardevol zijn. Maar de kosten van deelname daaraan zijn door hen of hulpverlenende instanties moeilijk op te brengen. Om hun toch de kans te bieden zo’n programma te volgen hebben wij de ‘Stichting ondersteuning 2SUR5′ opgericht. Deze stichting wil doelgericht en projectmatig het benodigde geld voor projecten bijeen brengen vanuit sponsoring, fondsen, subsidies en giften.