Spring naar content

Jeugdhulp

Maatwerk trajecten

Bij 2SUR5 Jeugdhulp staan het verhaal én de vraag van jongeren centraal. Ons enthousiaste team past de PA-methodiek toe om zodoende aansluiting te vinden bij de kinderen en jongeren die we coachen. Wij creëren een veilige omgeving waarin zij onder begeleiding van professionele coaches zo zelfstandig mogelijk het avontuur aangaan. Zo leren ze hun eigen uitdagingen kiezen en ontdekken ze waar hun behoeften, passies en talenten liggen.

2SUR5 Jeugdhulp draait voornamelijk om het ‘doen’. Onze coaches hanteren uitdagende, gevarieerde werkvormen en activiteiten die hen aanmoedigen te ontdekken wie ze (mogen en willen) zijn. Ook stimuleren we daarmee het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Naast structurele evaluatie van doelen o.b.v. verslaglegging, onderhouden coaches gedurende het traject contact met de ouders/verzorgers en het netwerk van de kinderen en jongeren.

coach-met-jongeren
doelgroep-icon

Voor wie?

2SUR5 Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tussen de
6 en 18 jaar oud met lichte tot complexe (multi) problematiek. Door deze problematiek ervaren ze bijvoorbeeld emotieregulatieproblemen thuis en/of op school, waardoor zij geremd worden in hun ontwikkeling.

aanpak-icon

Onze aanpak

In onze aanpak streven we naar nabijheid en individuele aandacht. Samen met een betrokken coach werken de kinderen en jongeren aan hun persoonlijke doelen en leren ze dit toe te passen in hun dagelijks leven. Niet alleen door te praten, maar vooral door bezig te zijn en te doen!

Samen staan we sterker!

Meld je nu aan!

Bekijk het volledige Jeugdhulpaanbod en kom met ons in contact.
Of doe direct een online aanmelding, dan gaan we samen op zoek naar ons beste aanbod voor de situatie.

“You can discover more in an hour of play,

than in a lifetime of conversation"

Waar gaan we voor?

PANA4124-Verbeterd-NR
hangen-in-touw
PANA3789-Verbeterd-NR

Onzekerheid wegnemen

Vertrouwen vergroten

Contacten maken & onderhouden

Dion over zijn ontwikkeling

Jelmer over zijn werk als jongeren coach

Veelgestelde vragen

over Jeugdhulp

Wat is de minimale wachttijd voor aanmelding?

De geschatte wachttijd voor individuele begeleiding is minimaal 3 maanden. Neem voor meer gedetailleerde info over de wachttijden contact op met aanmeldingen@2sur5.nl

Meer informatie over wachttijden en aanbod:

https://zoek-startpunt.sbjh.nl/2/?search=academy&orderBy=wachttijd_behandeling%2Clocatie.postcode&orderDirection=ASC&location=&page=0&products=&providers=5671

Kan ik als ouder/verzorger mijn kind aanmelden?

Ja, om iemand aan te melden voor dit zorgprogramma kunt u contact opnemen met het lokale team van de gemeente waar de cliënt woont. Specialistische jeugdhulp is alleen toegankelijk met een verwijzing van een wettelijke verwijzer. De contactgegevens van de lokale teams van de gemeenten zijn via deze link te vinden. https://www.jeugdhulphaaglanden.nl/default.aspx#gemeenten

Is een verwijzing noodzakelijk?

Ja, om iemand aan te melden voor dit zorgprogramma kunt u contact opnemen met het lokale team van de gemeente waar de cliënt woont. Specialistische jeugdhulp is alleen toegankelijk met een verwijzing van een wettelijke verwijzer. De contactgegevens van de lokale teams van de gemeenten zijn via deze link te vinden. https://www.jeugdhulphaaglanden.nl/default.aspx#gemeenten

Met welke methodiek werken jullie?

De aanpak verloopt langs de ontwikkel route van Beleef – Ontdek – Verander.  We gebruiken de PA-methode, wat gestoeld is op ervaringsleren, als ondersteuning voor de aanpak. Hier lees je meer over onze werkwijze & methodiek 

Welk traject kies ik voor het kind?

Na aanmelding wordt het traject vanuit een fysieke intake op locatie samen met de betrokken ouder(s)/verzorger(s) bepaalt. Hier wordt gekeken naar lichte tot complexe (multi-)problematiek en de zorg die de jongere nodig heeft. 

Voor wie is Jeugdhulp?

2SUR5 Jeugdhulp biedt programma’s aan voor jongeren met lichte tot complexe (multi) problematiek. De jongeren hebben of ervaren problemen op de volgende gebieden:

  • Moeite met leren en bij te blijven op school
  • Ondervinden problemen in de thuis situatie
  • Zoeken structuur en een leerzame invulling van de dag
  • Willen leren door te doen

Geen antwoord op jouw vraag kunnen vinden? Kom met ons in contact.

download (1)

Gecertificeerd

Professionele dienstverlening

2SUR5 Jeugdhulp is CIIO gecertificaat en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

Kinder-en Jongerencoaching op basis van de PA methodiek en de “Beleef, ontdek, verander- aanpak”, waarbij (outdoor-en sport)activiteiten ingezet worden als middel om de gestelde doelen te halen.

Meetinstrumenten

Kidscreen@2x

KIDSCREEN 52-items
Een Europees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen & jongeren.

LEES MEER

GOAL
ATTAINMENT
SCALING

(GAS) IN DE PRAKTIJK
Goal Attainment Scaling (GAS) is een methode waarmee specifieke doelen geëvalueerd worden.

LEES MEER

laura-en-bart-profielfoto-jeugdhulp

Vragen over aanmeldingen?

Bart en Laura zijn verantwoordelijk voor de aanmeldingen en intake door middel van een rondleiding op locatie van jongeren voor de programma's. Zij zorgen dat het aanmeldingsproces soepel verloopt en dat alle nodige informatie en documenten van de jongeren worden verzameld. Zij gaan voor de optimale match!

coach-pepijn-profielfoto-web

Vragen omtrent jeugdhulp?

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren is de absolute drijfveer van Pepijn. Als ervaren jeugd & gezinsprofessional is hij betrokken bij alle jongeren en houdt hij hun voortgang nauwlettend in de gaten. Met de coaches zorgt hij ervoor dat jongeren positiviteit ervaren en kansen krijgen om het beste van zichzelf te laten zien.