Spring naar content

OVER ONS

WERKWIJZE & METHODIEK

WAAR KOMT DE PROJECT ADVENTURE METHODIEK VANDAAN?

Jerry Pieh, schooldirecteur in de Verenigde Staten, startte in 1971 de non-profitorganisatie Project Adventure. Een methodiek gebaseerd op de populaire Outward Bound-programma’s die jongeren in de wildernis hielp bij zowel hun persoonlijke- als groepsontwikkeling. Zo leerden ze algemene gedragsregels uit de natuur, zoals omgaan met hun omgeving, maar ook zichzelf en anderen vertrouwen. Ondanks de positieve invloed konden veel jongeren hier – mede door de hoge kosten en programmaduur – niet aan deelnemen.

 

Mede door Pieh ontwikkelde men ‘Adventure educatie’ als aanvulling op het gewone schoolprogramma van kinderen. Bedoeld om zich voor te bereiden op de maatschappij, het leven in de ‘grote wereld’. Maar veel jongeren kregen de gelegenheid niet zo’n programma te volgen vanwege de lengte en de hoge kosten ervan.

Als reactie hierop bracht Pieh deze Adventure-filosofie onder de naam Project Adventure (PA) terug naar de traditionele schoolsetting. Hij ontwikkelde een curriculum dat docenten in reguliere lessen konden draaien. Met als doel: jongeren laten zien dat ze tot meer in staat zijn dan ze denken. Zowel fysiek als emotioneel en cognitief.

 

Omdat 2SUR5 gelooft in Piehs gedachtegoed en handelswijze, vormt dit al vanaf dag één de rode draad binnen onze bedrijfsvoering. Zo stimuleren wij (groepen) jongeren om impact te maken en bij te dragen aan een saamhorige én plezierige samenleving.

ONZE TOEPASSING VAN DEZE METHODIEK

Leren door te doen, met avontuur als middel. Zo creëren we bij 2SUR5 een stimulerende en uitdagende leeromgeving, waar humor en enthousiasme zeker geen vreemden zijn. Zo krijgt iedereen de kans om z’n eigen motivatie en mogelijkheden te ontdekken en hierin te groeien. Elk individu kan namelijk meer dan ‘ie zelf denkt. Hiervoor volgt 2SUR5 de volgende drie kernprincipes van PA:!

 

 • 1.Waardevolle afspraken – voor sociale veiligheid en acceptatie
 • 2.Kies je eigen uitdaging – jouw keuze, jouw avontuur!
 • 3.De ervaringsleer-cirkel – want elke ervaring is een leermoment
  •  

   2SUR5 stemt elke aanpak af op de wensen en behoeften van het individu en de groep. In combinatie met de gestelde doelen bepalen we de intensiteit van het programma. Hierin onderscheiden we drie fases – beleef, ontdek en verander – om tot gedragsverandering te komen./span>

    

   Op alle activiteiten passen wij het Outward Bound-principe toe. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk zintuigen prikkelen en zorgen dat alles te vertalen is naar ieders alledaagse context. Daarnaast staat zowel fysieke als emotionele veiligheid bij ons voorop. Het is namelijk heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zo grenzen leert opzoeken én aangeven./span>

WAT ZIJN ONZE BASISPRINCIPES?

1. WAARDEVOLLE AFSPRAKEN

Avontuur is onvoorspelbaar, je weet van tevoren niet precies hoe het gaat lopen. Door gezamenlijk afspraken te maken creëert 2SUR5 een veilig fysiek en mentaal klimaat voor zowel het individu als de groep. Waardevolle afspraken kenmerken zich door eenvoud, duidelijkheid en gebruiksgemak, met als doel dat dit uiteindelijk waardevolle vaardigheden worden. Dit zijn ze:

 

 • Wees hier
 • Doe mee
 • Wees veilig
 • Wees eerlijk
 • Geef feedback
 • Stel doelen
 • Neem je verantwoordelijkheid
 • Laat gaan, ga door.

 
2. KIES JE EIGEN UITDAGING
Dit principe draait om keuzes (leren) maken en hier verantwoordelijkheid voor dragen. Iedereen kiest dus zelf zijn uitdaging, maar 2SUR5 daagt deelnemers wel uit om uit hun comfortzone te stappen. Zodra de groep of een individu deze uitdaging aangaat, benadrukt dat de waarde van actieve inzet. Ieders keuze wordt gerespecteerd en daarbij is de poging altijd belangrijker dan het resultaat! Ook leren deelnemers om anderen te ondersteunen met positieve feedback.

 

Met als hoogst haalbare doel, waardevolle afspraken tot waardevolle vaardigheden maken.

 

 1. KIES JE EIGEN UITDAGING

 

Kies je eigen uitdaging gaat over keuzes (leren) maken en de verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van die keuzes.

 

Bij 2SUR5 zeggen wij: ‘Kies de uitdaging die bij je past’. Maar we wijzen je ook op de zone-theorie en dagen je uit: ‘Stap eens uit je comfortabele zone en probeer veilig te handelen in jouw uitdaging zone, dus zonder in je paniekzone te belanden. 

 

De groep of individu die dit oppakt, creëert een optimaal leermoment. Want de deelnemers gaan inzien dat ieders actieve inzet ertoe doet. Zo ontstaat bij hen betrokkenheid en motivatie en zij leren elkaar aan te moedigen en te ondersteunen door middel van positieve feedback.

 

Vooraf maken we bijvoorbeeld altijd samen met de groep en/of individu een waardevolle afspraak over ‘meedoen’. Geen zin hebben of stoppen met een activiteit zal niet zo snel gebeuren.

 

Kies je eigen uitdaging betekent kortweg:

 

 • Je durft iets nieuws/moeilijks te ondernemen in een positieve sfeer;
 • Je mag de keus maken uit een situatie te stappen, als de druk van de groep te hoog wordt,  of je te weinig zelfvertrouwen voelt;
 • Je hebt – na een gestaakte poging – altijd een kans een nieuwe te wagen;
 • Je intentie is: een poging doen is belangrijker dan het behalen van resultaat;
 • Je hebt respect voor je eigen ideeën en keuzes en die van een anderen.

 

 1. DE ERVARINGSLEER CIRKEL

 

Kort gezegd is ervaringsleren bij 2SUR5 ‘Samen, leren door te doen’: door directe ervaringen verwerft iemand nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag met een veilige groep als context. 

 

David Kolb maakte dat proces zichtbaar in zijn leercirkel. Hij gaat ervan uit dat mensen bij effectief leren de vier fasen van deze cirkel doorlopen: ervaring, reflectie, generalisatie en toepassing, al maakt het niet uit bij welke fase iemand instapt.

 

Ervaringsleren betekent bij ons: je doet concrete ervaringen op in uitdagende activiteiten, je kijkt daarop terug en haalt daar nieuwe inzichten uit waarmee je (opnieuw) kunt gaan experimenteren, ook in het dagelijks leven. In de praktijk doorlopen deelnemers alle vier de fasen. Daarbij koppelen wij de fase ‘Ervaring’ steeds aan de erop volgende fasen, door kernachtige vragen te stellen: Wat? Dus wat? Wat nu?

DE 2SUR5 PROCESBEWAKING

Bij het aangaan van een samenwerking in een onderwijscontext biedt 2SUR5 in samenwerking met ROVICT de klimaatschaal standaard in haar programma’s.

 

De klimaatschaal is een scoringsmethode waarbinnen de sociaal- emotionele ontwikkeling voor groep in een onderwijssetting gescoord wordt. Mooi is dat de lijst COTAN gecertificeerd is. 

 

De vier gebieden waar de schaal op scoort en het advies wat hieruit volgt is direct te koppelen is aan de werkwijze van 2SUR5.

 

 • Leerling- leerling relaties
 • Sfeer in de klas
 • Orde in de klas
 • Leerkracht- leerling relaties

 

Onze werkwijze en samenwerking met de onderwijsinstelling is dus te scoren. Het effect van de methodiek en het aangaan van het avontuur met 2SUR5 kan worden vastgelegd. 

 

Tevens kan de schaal dienen als feedback methodiek voor de professionals bij de instelling. Daarbij is het een reflectiemodel naar de klas. Om voor iedere leerling concreet duidelijk te maken waar de uitdaging ligt als groep.

 

In de klimaatschaal is ook de SIGA schaal opgenomen, deze signaleert individuele leerlingen die problemen ondervinden in de sociaal emotionele context. Door het klasse proces te monitoren kan er dus ook (tijdig) worden gesignaleerd.

 

2SUR5 zal bij een (groeps-)ontwikkelingsprogramma voor het onderwijs altijd de klimaatschaal als vertrekpunt hebben. 

DE AANPAK VAN 2SUR5

De aanpak zal afgestemd worden op de behoefte van de groep en/of individu. De intensiteit van een programma hangt af van de wens en behoefte in combinatie met het doel. 2SUR5 biedt van een recreatief uitje tot gespecialiseerde jeugdzorg. Om een duidelijk fasering tot gedragsverandering zichtbaar te maken benoemt 2SUR5 drie fases.

 

‘Beleef’ gaat om de ervaring:  Mensen maken plezier, leuke kennismaking en doen nieuwe ervaringen op. Duurt vaak 1 dag tot een week.

‘Ontdek’ graaft dieper, geeft inzicht: groepen en individuen worden bewust gemaakt van hun denken en gedrag en zij werken aan groepsvorming, samenwerking en doelen stellen. Duurt vaak minimaal één week tot twee maanden.

‘Verander’ biedt reflectie, vraagt inzet: wat heb je geleerd en lukt het om je nieuwe (verander)doelen waar te maken in je dagelijks leven of binnen je team? De groep wordt ondersteund om met de gestelde doelen en gemaakte (gedrags)afspraken vorderingen te boeken op het gebied van samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Duurt vaak langer dan drie maanden.

 

Hoe snel een groep en/of individu de Beleef – Ontdek –Verander fases zal doorlopen is op voorhand niet te zeggen. De begeleiding en coaches maken op een authentieke manier contact met de deelnemers en gebruiken het analysemodel, GRABBSS. De begeleiding bepaalt samen met de groep en/of individu het inhoudelijke programma. De deelnemers zullen leren door de theorie ‘leren door te doen’. 

De ervaringen zullen worden gereflecteerd waardoor de deelnemers bewust worden van hun gedrag. Vervolgens gaan de deelnemers leerdoelen stellen waar ze mee aan de slag gaan.

  

Figuur 1: Aanpak ontwikkelroute