Spring naar content

Over ons

Werkwijze & Methodiek

Werken met jongeren

2SUR5 werkt met jongeren in een outdoor omgeving. Vanuit de Project Adventure methode bieden wij al jarenlang een avontuurlijke context die leerlingen in een andere situatie dan de school, uitdaagt tot het verkennen van de eigen mogelijkheden, samenwerken, doelen stellen en deze te realiseren. Daarnaast biedt 2SUR5 Jeugdhulp programma’s aan voor jongeren met (meervoudige) opvoedingsproblematiek.

De aanpak van 2SUR5

2SUR5 stemt elke aanpak af op de wensen en behoeften van het individu en de groep.
In combinatie met de gestelde doelen bepalen we de intensiteit van het programma.
Hierin onderscheiden we drie fases om tot gedragsverandering te komen.

Beleef

Gaat om de ervaring. Je maakt kennis met elkaar, doet nieuwe ervaringen op en hebt plezier.

1 dag tot één week

Ontdek

Gaat iets dieper en geeft inzicht. Je stelt doelen, werkt aan groepsvorming alsook samenwerking en wordt bewust van je denken en doen.

één tot 8 weken

Verander

Biedt reflectie en vraagt inzet. Je blikt terug op wat je hebt geleerd en maakt plannen om je nieuwe doelen waar te maken. Wij ondersteunen je om op het gebied van samenwerking en persoonlijke ontwikkelingen vorderingen te boeken.

+12 weken

DE PROJECT ADVENTURE- METHODIEK (PA)

Project Adventure is in 1971 opgericht in de Verenigde Staten door Jerry Pieh, directeur van een school. Pieh paste ervaringsleer toe op basis van het principe ‘Outward Bound’. Door op avontuur in de natuur te gaan konden nieuwe ervaringen een diepere leer betekenis krijgen. Door echt de wildernis in te trekken waren groepen jongeren in staat om zich persoonlijk te ontwikkelen en vooral ook in de sociale context zich te versterken. Hierdoor stijgt zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en autonomie bij deelnemers.

Onze procesbewaking vind je hier

WAAR KOMT PROJECT ADVENTURE VANDAAN?

Jerry Pieh, schooldirecteur in de Verenigde Staten, startte in 1971 de non-profitorganisatie Project Adventure. Een methodiek gebaseerd op de populaire Outward Bound-programma’s die jongeren in de wildernis hielp bij zowel hun persoonlijke- als groepsontwikkeling. Zo leerden ze algemene gedragsregels uit de natuur, zoals omgaan met hun omgeving, maar ook zichzelf en anderen vertrouwen. Ondanks de positieve invloed konden veel jongeren hier – mede door de hoge kosten en programmaduur – niet aan deelnemen.

Als reactie hierop bracht Pieh deze Adventure-filosofie onder de naam Project Adventure (PA) terug naar de traditionele schoolsetting. Hij ontwikkelde een curriculum dat docenten in reguliere lessen konden draaien. Met als doel: jongeren laten zien dat ze tot meer in staat zijn dan ze denken. Zowel fysiek als emotioneel en cognitief.

Omdat 2SUR5 gelooft in Piehs gedachtegoed en handelswijze, vormt dit al vanaf dag één de rode draad binnen onze bedrijfsvoering. Zo stimuleren wij (groepen) jongeren om impact te maken en bij te dragen aan een saamhorige én plezierige samenleving.

ONZE TOEPASSING VAN DEZE METHODIEK


Leren door te doen, met avontuur als middel. Zo creëren we bij 2SUR5 een stimulerende en uitdagende leeromgeving, waar humor en enthousiasme zeker geen vreemden zijn. Zo krijgt iedereen de kans om z’n eigen motivatie en mogelijkheden te ontdekken en hierin te groeien. Elk individu kan namelijk meer dan ‘ie zelf denkt. Hiervoor volgt 2SUR5 de volgende drie kernprincipes van PA:

 1. Waardevolle afspraken – voor sociale veiligheid en acceptatie
 2. Kies je eigen uitdaging – jouw keuze, jouw avontuur!
 3. De ervaringsleer-cirkel – want elke ervaring is een leermoment

2SUR5 stemt elke aanpak af op de wensen en behoeften van het individu en de groep. In combinatie met de gestelde doelen bepalen we de intensiteit van het programma. Hierin onderscheiden we drie fases – beleef, ontdek en verander – om tot gedragsverandering te komen.

Op alle activiteiten passen wij het Outward Bound-principe toe. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk zintuigen prikkelen en zorgen dat alles te vertalen is naar ieders alledaagse context. Daarnaast staat zowel fysieke als emotionele veiligheid bij ons voorop. Het is namelijk heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zo grenzen leert opzoeken én aangeven.

WAT ZIJN ONZE BASISPRINCIPES?

Avontuur is onvoorspelbaar, je weet van tevoren niet precies hoe het gaat lopen. Door gezamenlijk afspraken te maken creëert 2SUR5 een veilig fysiek en mentaal klimaat voor zowel het individu als de groep. Waardevolle afspraken kenmerken zich door eenvoud, duidelijkheid en gebruiksgemak, met als doel dat dit uiteindelijk waardevolle vaardigheden worden. Dit zijn ze:

 • Wees hier
 • Doe mee
 • Wees veilig
 • Wees eerlijk
 • Geef feedback
 • Stel doelen
 • Neem verantwoordelijkheid
 • Laat gaan, ga door

3. KIES JE EIGEN UITDAGING

Dit principe draait om keuzes (leren) maken en hier verantwoordelijkheid voor dragen. Iedereen kiest dus zelf zijn uitdaging, maar 2SUR5 daagt deelnemers wel uit om uit hun comfortzone te stappen. Zodra de groep of een individu deze uitdaging aangaat, benadrukt dat de waarde van actieve inzet. Ieders keuze wordt gerespecteerd en daarbij is de poging altijd belangrijker dan het resultaat! Ook leren deelnemers om anderen te ondersteunen met positieve feedback.

3. DE ERVARINGSLEER-CIRKEL

Ofwel samen leren door te doen. Dit principe stelt dat je effectief leert in vier fasen: ervaring, reflectie, generalisatie en toepassing. Het maakt daarbij niet uit waar in de cirkel je instapt.

 

ONZE
PROCESBEWAKING

Met de Klimaatschaal van ROVICT meten we het pedagogisch klimaat in de groep. Deze vragenlijst is COTAN-gecertificeerd en bestaat uit twee delen. Het algemene deel meet de sfeer en interactie tussen de leerlingen, waar het specifieke deel de orde in de klas en de interactie tussen leerkracht en leerlingen meet. Is de score opvallend, dan helpt SIGA beter inzicht te verkrijgen in de onderliggende zaken.

logo_Rovict_RGB-1
Logo (1)
keurmerk-crkbo
download (1)

Samen op avontuur

Ga de uitdaging aan!